Nieuwsberichten

20 reacties op voorlopig ontwerp

19 juli 2019
In de planstudie is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Met het ontwerp wordt de verkeersdruk op de Thorbeckeweg aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast van het verkeer voor omwonenden verminderd. In de planstudie worden de verschillende onderdelen van het ontwerp uitgebreid toegelicht.

Lees meer

Impressie van de Thorbeckeweg

Voorkeursontwerp aanpak Thorbeckeweg open voor reactie


3 juni 2019
Inwoners kunnen vanaf vandaag reageren op het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg. De afgelopen periode is gewerkt aan een planstudie. In de planstudie is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeursontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tot en met 19 juli 2019 reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken.

Lees meer

Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg naar de raad

26 april 2019

Het plan voor het aanpakken van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg is haalbaar en betaalbaar. Het college stemt in met dit plan en legt dit binnenkort voor aan de raad. Hiermee wordt de verkeersdruk aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast voor omwonenden verminderd.

Lees meer

Drukbezochte inloopbijeenkomst

31 januari 2019

Woensdag 23 januari van 16.30 tot 20.00 uur vond de inloopbijeenkomst plaats van het project Aanpak Thorbeckeweg  in Wijkcentrum De Poelenburcht. Hierbij is het voorkeursalternatief voor de aanpak van  gepresenteerd en konden ge├»nteresseerden een blik werpen op de plannen.  De bijeenkomst was drukbezocht met ongeveer 150 bezoekers.

Lees verder

Foto inloopbijeenkomst AVANT 23 januari

Voorlopig ontwerp te zien op inloopbijeenkomst 23 januari

16 januari 2019

De verkeersdrukte in Zaandam Zuid neemt de komende jaren fors toe. In juni 2018 zijn er drie mogelijke oplossingen gepresenteerd door de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio om de verkeersdrukte aan te pakken. 

Lees meer.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl