Wilt u meepraten?

Praat en denk mee in klankbordgroepen

Voor het verder uitwerken van de plannen zijn wij gestart met klankbordgroepen. In deze groepen zitten bewoners, ondernemers en belanghebbenden die mee willen denken en praten over het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de Thorbeckeweg. Regelmatig komen de klankbordgroepen bij elkaar. U bent van harte welkom om aan te schuiven. Er zijn drie verschillende klankbordgroepen:

Klankbordgroep Groen
In deze klankbordgroep wordt gesproken over de gevolgen voor bomen, planten, flora & fauna en waterstructuur. De klankbordgroep denkt onder andere mee over plekken waar gekapte bomen terug geplant kunnen worden. Ook wordt ingegaan op een mogelijke verhuizing van tankstation Shell.

De overleggen zijn op:
Vrijdag 11 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur
Dinsdag 26 november van 19.00 uur tot 20.30 uur

Klankbordgroep Vlinder & Ambacht
Hier wordt ingegaan op de nieuwe aansluiting van de Thorbeckeweg (N516) op de Vlinder, op de veranderingen bij de aansluiting met industrieterrein de Ambacht en de afsluiting van de Westkolkdijk.

De overleggen zijn op:
Donderdag 17 oktober 19.00 uur tot 20.30 uur
Dinsdag 3 december 19.00 uur 20.30 uur

Klankbordgroep Vijfhoek
In deze klankbordgroep gaat het over de wijzigingen in en rond het kruispunt Wibautstraat/ Thorbeckeweg. Zo wordt onder andere besproken wat de  beste oplossing is voor geluid verminderende maatregelen (denk aan schermen van glas, groen, beton en geluid reducerend asfalt).

De overleggen zijn op:
Dinsdag 22 oktober 19.00 uur tot 20.30 uur
Dinsdag 10 december 19.00 tot 20.30 uur

Alle overleggen vinden plaats op het projectbureau aan de Pieter Lieftinckweg 2 in Zaandam (tegenover Shell). Als u aanwezig wilt zijn, graag vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl . Bij het verzenden van een e-mail worden uw contactgegevens doorgestuurd naar de Vervoerregio.


 Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl