Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

De Thorbeckeweg (N516) gaat op de schop

De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. En ook belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor maken er continu gebruik van.

Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef. 

Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. 

Lees hier meer over het project

Een impressie van de toekomstige ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek/Wibautstraat

Een impressie van de toekomstige ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek/Wibautstraat

Nieuwe planning

De planning van het project wordt aangepast. Dit komt onder meer door de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek en de recente beperkingen door de coronacrisis. Een definitief besluit en planning volgen dit najaar. Projectleider Jasper Hink geeft in onderstaand filmpje uitleg. 


Lees hier ook zijn interview

Naar de Planning

Vragen of opmerkingen?

Vanwege het corona-virus is het nu niet mogelijk u persoonlijk te woord te staan tijdens de inloopspreekuren. 

Stel uw vraag  of maak een online-afspraak

Wel kunt u gewoon uw vragen blijven stellen. Die beantwoorden wij  graag.  Dat kan via de mail thorbeckeweg@zaanstad.nl of bellen met Paul Dano, omgevingsmanager via 06-20702338.  U kunt 'langskomen' op ons virtuele inloop-uur. 

Virtuele inloop-uren

Vanaf juli gaat het project van start met virtuele inloopuren. Elke eerste vrijdag van de maand kunt u tussen 10.30 en 11.30 uur uw vragen stellen aan omgevingsmanager Paul Dano en projectmanager Jasper Hink. Dit inloopuur kunt u bezoeken via deze weblink.

Een impressie van de nieuwe fietsbrug vanuit De Ambacht

Een impressie van de nieuwe fietsbrug vanuit De Ambacht

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio.

De verbetering van de doorstroming op de Thorbeckeweg sluit aan op de plannen die in het kader van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden uitgewerkt . Zie voor meer informatie www.corridoramsterdamhoorn.nl


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl