Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Het verkeer in Zaandam Zuid staat onder druk. De komende jaren neemt het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht toe. Dit komt mede door de groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, bedrijventerrein Hoogtij en Zuiderhout.
De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio.

De verbetering van de doorstroming op de Thorbeckeweg sluit aan op de plannen die in het kader van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden uitgewerkt . Zie voor meer informatie www.corridoramsterdamhoorn.nlDirect naar:

De planning

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag over het project, kom dan naar de inloopspreekuren elke eerste vrijdag van de maand of stuur een bericht via Contact.

Data inloopspreekuren 

Tijdens het spreekuur kunt u vragen stellen aan projectleider Jasper Hink.

Vrijdag 3 januari 10.00 - 11.00 uur

Locatie:  Projectbureau Aanpak Thorbeckeweg, Pieter Lieftinckweg 2, Zaandam


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl